Styrelsen

Styrelse

Lisa B Östman - Ordförande 

John Lundholm - V Ordförande, kassör 

Lasse Gradin

Lars Nordh

Per Stark


 

Adjungerande från orterna

Kristoffer Idén - Gnarp

Börje Lindblom - Gnarp

Annelee Larsson  - Hassela

Göran Ekblom - Harmånger 

Johan Landewall - Stocka-Ström

Per Ola Wadin - Bergsjö